Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád

Všeobecné ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky a reklamační řád (VOPRŘ) internetového obchodu www.e-lechuza.cz, provozovaného Jiřím Slaninou, IČ 71568492, místem podnikání Praha 8 – Bohnice, Vratislavská 389/1, PSČ 181 00, tel.: 731 589 156, provozovna Praha 9, Zakšínská 570/2, PSČ 190 00 (živnostenské oprávnění ÚMČ Praha 8, č.j. ŽO/F/05/3245 ze dne 16. 11. 2005) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran při plnění obchodně – závazkových vztahů mezi prodávajícím, provozovatelem internetového obchodu www.e-lechuza.cz, a kupujícím. Tyto VOPRŘ mohou být pozměněny bez předchozího upozornění a jsou platné ve znění, jež je uvedeno na internetových stránkách www.e-lechuza.cz. Odchylky od VOPRŘ mohou být mezi prodávajícím kupujícím sjednávány individuálně v rámci zvláštní smlouvy, a to vždy písemně.
 
Objednávka a uzavření kupní smlouvy
Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu www.e-lechuza.cz jsou návrhem kupní smlouvy a pro objednatele závazné. Provedením objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito VOPRŘ, s cenou objednaného produktu a jeho technickou specifikací, a že s nimi souhlasí. Tyto VOPRŘ jsou nedílnou součástí ujednání o kupní smlouvě. Provozovatel potvrdí objednávku elektronikou cestou; bez tohoto potvrzení není objednávka přijata ke zpracování a není platná.             V případě, že potvrzení neodpovídá objednávce kupujícího, nebo je jinak nesprávné, je kupující povinen o tom prodávajícího bez zbytečného odkladu informovat.
Cena se sjednává jako smluvní dle návrhu prodávajícího na internetových stránkách www.e-lechuza.cz.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění údajů v objednávkovém formuláři. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři, případně je možné objednané zboží vyzvednout osobně. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.e-lechuza.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech. Registrace není povinná. Registrovaní zákazníci však mohou sledovat stav vyřízení své objednávky včetně doposud uskutečněných objednávek a výhodou je, že při dalším nákupu již nemusí vyplňovat objednávkový formulář. Registrace je možná zde.
Registrovaný zákazník je povinen chránit své přihlašovací údaje před případným zneužitím, za něž nese plnou odpovědnost.
Objednávky, jakož i další smlouvy a doklady související s obchodně – závazkovými vztahy mezi prodávajícím a kupujícím jsou archivovány provozovatelem internetového obchodu.
Způsob platby
Bankovním převodemči složením částky v hotovosti- na účet u ČSOB 112214134/0300. Zboží se zasílá ihned po připsání peněz na náš účet.
Dobírkou - prostřednictvím České pošty (dále jen ČP) nebo PPL.
Hotovostně - pří osobním převzetí na adrese: Praha 9, Zakšínská 570/2, PSČ 190 00
Dodací podmínky a ceny dodání
Zboží je expedováno zpravidla do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky. Nebude-li z nějakého důvodu možné zboží expedovat v této lhůtě, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti. Součástí zásilky je prodejní doklad a návod k použití a údržbě v českém jazyce.
Při částečném hrazení kupní ceny se vlastníkem objednané a doručené věci stává kupující až uhrazením celé kupní ceny.
 
Ceny dodání:
Osobní převzetí na adrese Praha 9, Zakšínská 570/2 - 0,- Kč
ČP, PPL - při platbě bankovním převodem - 100,- Kč
ČP, PPL - dobírkou - 180,- Kč
Při objednávce nad 4000 Kč je doručení prostřednictvím ČP i PPL zdarma!
Ceny dodání platí pouze na území České republiky, do zahraničí platí ceny dle platného ceníku ČP a PPL.
PPL
Jedná se o dopravu rychlou spediční dopravou. Zboží vám bude doručeno nejpozději do 48 hodin k vašemu domu od expedice. Běžný rozvozový čas u této dopravy jsou všední dny od 8 do 18 hodin. Prostřednictvím produktu Soukromá adresa - B2C, který zaručuje telefonickou avizaci samotného doručení vás před samotným rozvozem bude kontaktovat řidič PPL a domluví se s vámi na přesnějším čase rozvozu. V případě, že nebudete přítomni vám bude zanecháno oznámení o doručení, ve kterém naleznete kontakt na doručující depo pro upřesnění druhého bezplatného doručení. Sledování zásilky – v momentě, kdy zásilku vyexpedujeme, obdržíte číslo zásilky a můžete ji sledovat na http://www.ppl.cz.
PŘEVZETÍ ZÁSILKY - Reklamace mechanického poškození - Zákazník je povinen zkontrolovat obal zásilky a převzít ji pouze pokud není nijak poškozena. V opačném případě je nutné sepsat s řidičem škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je nutné nahlásit do 3 dnů od převzetí zásilky dopravci (PPL) na lince zákaznického servisu PPL = 844 775 775. V případě reklamace NEVYHAZUJTE OBAL - je předmětem důkazního řízení. Na pozdější reklamace tohoto charakteru nebude brán zřetel s ohledem na reklamační podmínky přepravce.
ČP
Zboží vám bude doručeno do 3 pracovních dnů od expedice zásilky.
PŘEVZETÍ ZÁSILKY - Reklamace mechanického poškození - Zákazník je povinen při převzetí zkontrolovat, zda obal zásilky není poškozen. V případě poškození obalu zásilku nepřebírejte nebo uplatněte reklamaci nejpozději do 24 h na příslušné poště dle dodací adresy. Zásilku je nutné dopravit na poštu kompletní, popřípadě kontaktujte centrum České pošty na telefonu 800 104 410.
Všechny ceny v internetovém obchodě www.e-lechuza.cz jsou konečné, nejsme plátci DPH.
Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu www.e-lechuza.cz prohlašuje, že poskytuje své služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu poskytnutém v objednávkovém a/nebo registračním formuláři a použitím těchto údajů prodávajícím pro jeho obchodní a marketingové účely. Zákazník má právo kdykoliv požádat o vymazání osobních údajů z databáze i o zrušení své registrace.
Reklamace
Kupující má povinnost zkontrolovat dodané zboží co nejdříve po dodání. Zboží lze reklamovat na korespondenční adrese internetového obchodu Praha 9, Zakšínská 570/2, PSČ 190 00. Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu. Náklady spojené se zasíláním zboží prodejci v případě neoprávněné reklamace hradí kupující.
Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu, poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání zboží kupujícím). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku převodem na účet, jehož číslo kupující sdělí. Náklady spojené s vrácením zboží hradí kupující.
Kupující může do potvrzení objednávky prodávajícím objednávku zrušit bez dalšího. Rozhodné je datum a čas odeslání potvrzení objednávky prodávajícím.
Prodávající má právo odmítnout objednávku i bez uvedení důvodů, a to zejména v případě, že kupující v minulosti neplnil smluvní závazky. Prodávající o odmítnutí objednávky kupujícího vyrozumí.
Závěrečná ustanovení
Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
Odesláním elektronické objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s VOPRŘ a bez výhrad přijímá veškerá jejich ustanovení.